PROGRAM BENGKEL INTEGRITI & KECEMERLANGAN

INTEGRITI 700

 Integriti sebenarnya berasal dari istilah bahasa inggeris yang membawa erti keuntuhan dari semua segi yang baik. Dalam bahasa Melayu ,ia biasanya menjurus kearah perwatakan seseorang.Maksud integriti mengikut Kamus Dwibahasa DBP,1985. ialah kejujuran dan ketululusan,kesempurnaan,keutuhan.

Dari maksud yang didapati dari Kamus di atas, integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi  keikhlasan ,keterbukaan ,ketelusan,amanah,benar,berpegang kepada prinsip.tidak mudah dipengaruhi,boleh dipercayai,boleh pegang cakapnya dan lain lain

Secara ringkas merujuk kepada tingkah laku ,apakah tujuan kita melakukan itu dan ini ? bagaimana dengan niatnya?dan lebih penting ialah cara atau kaedah untuk mencapai tujuan dan niat itu mestilah dilakukan dengan betul .Maksud betul ialah mengikut ajaran agama dan mematuhi undang undang.