Kebudayaan

TERAS KEBUDAYAAN

KOD KURSUS UNIT CATATAN RANCANGAN PENGAJARAN
WSC 105 Gamelan 1  
WSC 107 Gitar 1  
WSC 108 Jazz Band 1 2 Kursus Berpakej 6 Unit, 3 Sidang  
WSC 208 Jazz Band 2 2  
WSC 308 Jazz Band 3 2  
WSC 109 Koir 1  
WSC 115 Tarian Moden 1  
WSC 116 Tarian Tradisional 1  
WSC 117 Teater Moden 1  
WSC 118 Wayang Kulit Melayu 1  
WSC 119 Senaman Qigong - Asas 1  
WSC 123 Seni Silat Cekak Malaysia 1 2 Kursus Berpakej 6 Unit, 3 Sidang  
WSC 223 Seni Silat Cekak Malaysia 2 2  
WSC 323 Seni Silat Cekak Malaysia 3 2  
WSC 124 Kompang Berlagu 1  
WCC 129 Tarian Latin (Cha Cha) 1  

Untuk makluman lanjut tentang program yang ditawarkan dari semasa ke semasa sila layari laman sesawang USM bagi kursus-kursus kokurikulum selanjutnya:-
https://campusonline.usm.my/smup/kursus/semakanKursus.asp