Kesukarelawan

A. PASUKAN BERPAKAIAN SERAGAM BERSENJATA

1] Palapes Tentera Darat:-

KOD KURSUS UNIT CATATAN RANCANGAN PENGAJARAN
WTD 102 Palapes Tentera Darat Peringkat Rendah 2

Kursus Berpakej

6 Unit, 3 Sidang

 
WTD 202 Palapes Tentera Darat Peringkat Pertengahan 2  
WTD 302 Palapes Tentera Darat Peringkat Tinggi 2  

2] Palapes Tentera Laut:-

KOD KURSUS UNIT CATATAN RANCANGAN PENGAJARAN
WTL 102 Palapes Tentera Laut Peringkat Rendah 2

Kursus Berpakej

6 Unit, 3 Sidang

 
WTL 202 Palapes Tentera Laut Peringkat Pertengahan 2  
WTL 302 Palapes Tentera Laut Peringkat Tinggi 2  

3] Palapes Tentera Udara:-

KOD KURSUS UNIT CATATAN RANCANGAN PENGAJARAN
WTU 102 Palapes Tentera Udara Peringkat Rendah 2

Kursus Berpakej 

6 Unit, 3 Sidang

 
WTU 202 Palapes Tentera Udara Peringkat Pertengahan 2  
WTU 302

Palapes Tentera Udara Peringkat Tinggi

2  

 4] Suksis [Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi]:-

KOD KURSUS UNIT CATATAN RANCANGAN PENGAJARAN
WPD 102 Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Pakej 1 2

Kursus Berpakej 

6 Unit, 3 Sidang

 
WPD 201 Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Pakej 2 2  
WPD 301 Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Pakej 3 2  

 B. PASUKAN BERPAKAIAN SERAGAM TIDAK BERSENJATA

1] Pasukan Bantuan Kecemasan Bulan Sabit Merah:-

KOD KURSUS UNIT CATATAN RANCANGAN PENGAJARAN
WBM 102 Latihan Bantuan Bulan Sabit Merah 1 2

Kursus Berpakej

6 Unit, 3 Sidang

 
WBM 202 Latihan Bantuan Bulan Sabit Merah 2 2  
WBM 302 Latihan Bantuan Bulan Sabit Merah 3 2  

2] Pasukan Ambulan St. John:- 

KOD KURSUS UNIT CATATAN RANCANGAN PENGAJARAN
WJA 102 Pasukan St. John Ambulans I 2

Kursus Berpakej

6 Unit, 3 Sidang

 
WJA 202 Pasukan St. John Ambulans II 2  
WJA 302 Pasukan St. John Ambulans III 2  

3] Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia:- 

KOD KURSUS UNIT CATATAN RANCANGAN PENGAJARAN
WLK 102 Latihan Kelanasiswa Malaysia Peringkat 1 2

Kursus Berpakej

6 Unit, 3 Sidang

 
WLK 202 Latihan Kelanasiswa Malaysia Peringkat 2 2  
WLK 302 Latihan Kelanasiswa Malaysia Peringkat 3 2