Pengucapan Awam

KOD
KURSUS
UNIT
RANCANGAN PENGAJARAN
WEC 101 Pengucapan Awam (Bahasa Malaysia) 1  
WEC 101E Public Speaking (Bahasa Inggeris 1