Permohonan Luar

  • Bagi penyertaan program anjuran pihak luar, pelajar boleh memohon dengan menulis surat dan menyertakan bukti kepada Penyelaras MyCSD untuk pertimbangan, supaya pihak universiti boleh memberi pengiktirafan kepada semua kegiatan pelajar.