Penglibatan

KOD  PENGLIBATAN JAWATAN
01 PENERAJU

 

PENGARAH, TIMBALAN PENGARAH, SETIAUSAHA, BENDAHARI, AJK TERTINGGI, PEMANTAU, PENGHULU, PENGHULUNITA, TIMBALAN PENGHULU, TIMBALAN PENGHULUNITA, SPEAKER DEWAN, KETUA EXCO, KAPTEN, TIMBALAN KAPTEN

02 PELAKSANA

 

AJK KECIL, JURULATIH, FASILITATOR, PENGADIL, PENYELAMAT,EXCO, PEMBANTU EXCO, PEMBIMBING, JAWATANKUASA KHAS USUL, KETUA BLOK, KETUA ARAS, KETUA WING

03 PESERTA

 

PESERTA AKTIF, WAKIL, PEMERHATI, AHLI DEWAN, AHLI BIASA

04 PENGIKUT

 

PESERTA TIDAK AKTIF