Peringkat

 KOD

PERINGKAT 

01

  ANTARABANGSA

 02 

  KEBANGSAAN / ANTARA UNIVERSITI 

 03 

  NEGERI / UNIVERSITI 

04

  PUSAT PENGAJIAN / DESASISWA /PERSATUAN / KELAB