Komponen

WEB PAGE MYCSD
 

Terdapat tiga komponen utama program MyCSD pelajar iaitu:

i. Akademik – Program ijazah di Pusat Pengajian.

ii. Teras wajib – Mengikuti Pimpin Siwa atau HIMPUN

iii. Komponen Generik – Pengiktirafan kepada penyertaan pelajar dalam
    program kemahiran insaniah yang dianjurkan oleh PTJ, Persatuan, Desasiswa
    atau badan-badan yang diiktiraf oleh universiti.