Bidang Tugas

  • Memproses dan mempertimbangkan permohonan MyCSD.
  • Mengurus dan mengawal kemasukan data ke dalam sistem MyCSD.
  • Mengurus dan mengeluarkan transkrip MyCSD.