Kekuatan

  • Memiliki kekuatan sebagai salah satu cara untuk mengiktiraf aktiviti pelajar secara sistematik dan cekap.

  • Pelajar akan memiliki transkrip aktiviti khusus untuk menyokong pembangunan insaniah yang boleh diterima pakai selepas berijazah kelak.

  • Pihak universiti dapat mengiktiraf dan membuat pengesahan kepada semua penglibatan pelajar sepanjang tempoh pengajian.

  • Membezakan graduan keluaran USM berbanding institusi lain khususnya untuk kemudahan dan penilaian majikan.