• Gambar Semua

  • Logo KoK Baru 2018

  • m1b

  • dtspv2

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM 


BENGKEL OBE 2018
Penubuhan Pusat Rancangan Kokurikulum secara asasnya telah mendapat kelulusan Senat ke-181 (12 Oktober 2006), Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti ke-53 (20 November 2006), dan Kementerian Pengajian Tinggi (30 April 2007). Struktur yang dicadangkan ini adalah sama seperti pusat perkhidmatan yang lain di USM yang Pengarahnya bertanggungjawab terus kepada Naib Canselor.
 
-->>>