slide 1
Homepage
01web_ranking.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Image Slide 1
PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM

__________
Centre for Co-Curricular Programme
Universiti Sains Malaysia

Teras Keusahawanan

WUS 101 | Teras Keusahawanan / Core Entrepreneurship

 The main objective of this course is to expose student with entrepreneurial and business knowledge. The course covers the competencies, creativity and innovation aspects of entrepreneurship, and building the skill to plan and manage a business.  Students must attend the interactive lectures, sit for the quizzes, prepare a business plan, implements entrepreneurship projects and present reports. This co-curricular course is REQUIRED for all new students as one component of their university courses according to their respective school center.

-Bahasa Melayu-
Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ilmu keusahawanan dan perniagaan.  Kursus ini mencakupi aspek kompetensi, kreativiti dan inovasi keusahawanan dan membina kemahiran merancang serta mengurus perniagaan. Untuk mencapai matlamat kursus pelajar perlu menghadiri syarahan interaktif, menduduki kuiz, menyediakan rancangan perniagaan, melaksanakan projek keusahawanan dan membentangkan laporan. Kursus kokurikulum ini DIWAJIBKAN kepada semua pelajar baharu sebagai salah satu komponen kursus universiti mengikut pusat pengajian masing-masing.